Przejdź do treści
Strona główna » Ostoja Karkonoska » atrakcje » Regulamin OGNISKO KOCIOŁEK

Regulamin OGNISKO KOCIOŁEK

Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki obiektu i jego otoczenia oraz zapewnienie zgodnego współżycia użytkowników obiektu.

 1. Zarządzającym miejscem do palenia ogniska jest Ostoja Karkonoska.
 2. Dopuszcza się palenie ogniska i użytkowanie kociołka wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska i kociołka poza miejscem wyznaczonym jest zabronione.
 3. Osoby organizujące ognisko bądź korzystające z kociołka zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach, a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
 4. Organizator ogniska ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren.
 5. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska i przygotowanie kociołka tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
 6. Wyznaczone miejsce na palenie ogniska i użytkowanie kociołka może być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.
 7. Organizator ogniska zobowiązany jest zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.
 8. Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym
 9. wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu.
 • Użytkujący kociołek zobowiązany jest zwrócić go Gospodarzom Ostoi Karkonoskiej w stanie, w którym został wydany.
 • Zabrania się wrzucania do paleniska odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne.
 • Organizowanie ogniska dozwolone jest w godzinach od 6.00 do 22.00 – ze względu na ciszę nocną.
 • Miejsce na ognisko, kociołek jest udostępniane dla gości bezpłatnie. Pobiera się opłatę w wysokości 40 zł za taczkę drewna. Chęć skorzystania z paleniska, kociołka należy zgłosić właścicielom Ostoi Karkonoskiej.

Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112