Przejdź do treści
Strona główna » Ostoja Karkonoska » atrakcje » Regulamin SAUNA i BALIA

Regulamin SAUNA i BALIA

SAUNA

1. Przed wejściem do Sauny należy zapoznać się z regulaminem.

2. Przy korzystaniu z Sauny  należy bezwzględnie stosować się do regulaminu korzystania z Sauny, poleceń oraz informacji udzielanych przez gospodarzy.

3. Wszelkich regulacji urządzeń Sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko gospodarz Ostoi Karkonoskiej.

4. Z Sauny mogą korzystać wyłącznie osoby całkowicie zdrowe. Osoby przebywające w Sauny deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

5. Z Sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie i na odpowiedzialność dorosłego opiekuna.

6. Zobowiązuje się użytkowników Sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.

7. Nie należy dotykać elementów pieca w Saunie, mogą być one bardzo gorące i może dojść do poparzenia!!!

8. Z Sauny należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.

9. Przed przystąpieniem do kąpieli w Saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem a następnie wytrzeć je do sucha.

10. Przed wejściem do Sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

11. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z zespołu Sauny o konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia.

12. Korzystający z Sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z Sauny.

13. Korzystanie z Sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

14. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze co reszta ciała.

15. Przed opuszczeniem Sauny sugerowane jest schłodzenia całego ciała pod prysznicem .

16. Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut. Celowe jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1litra).

17. W razie złego samopoczucia w Saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę i poinformować o tym właścicieli Ostoi Karkonoskiej lub inne znajdujące się w pobliżu osoby, w celu udzielenia pomocy.

18. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.

19. Instrukcja korzystania z sauny suchej –  Temperatura 40-110oC

1. Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.

2. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.

3. W saunie przebywa się w pozycji leżacej lub siedzącej.

4. Jeden cykl trwa max. do 25 minut tzn. 8-12 min. pobyt w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie 8-12 min. ochładzanie ciała.

5. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy.

6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i polezeć kilka minut.

7. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.

8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.

20. Z Sauny korzystać nie mogą osoby:

– chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych;

– chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne; – Kobiety w okresie ciąży oraz w czasie menstruacji;

– starsze, osłabionym oraz w stanie intoksykacji.

– w ciąży oraz z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu, w ogóle nie powinny korzystać z obiektu.

– bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,

– które mają inne przeciwskazania wynikające ze stanu ich zdrowia.

21. Na teren Sauny zabrania się:

− wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,

 − wykonywania zabiegów kosmetycznych,

− hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

 − wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

− wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

− wnoszenia przedmiotów szklanych, ceramicznych i ostrych przedmiotów,

− nie obyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

− palenia tytoniu i innych substancji, palenia e-papierosów, zażywania narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych,

− niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

22. Nie wolno wchodzić do Sauny po alkoholu, narkotykach lub zażyciu silnie działających leków.

23. Nigdy nie należy spać w Saunie.

24. Po zakończeniu seansu każdorazowo należy informować o Gospodarzy o zakończeniu seansu.

25. Korzystanie z Sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

                                                   Ostoja Karkonoska

ul. Jana Pawła II 33, 58-562 Podgórzyn

tel. 792 385 695, 793 385 695

BALIA

1. Przed wejściem do Gorącej Balii należy zapoznać się z regulaminem.

2. Przy korzystaniu z Gorącej Balii należy bezwzględnie stosować się do regulaminu korzystania z Gorącej Balii, poleceń oraz informacji udzielanych przez gospodarzy.

3. Wszelkich regulacji urządzeń Gorącej Balii, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko gospodarz Ostoi Karkonoskiej.

4. Z Gorącej Balii mogą korzystać wyłącznie osoby całkowicie zdrowe.

5. Z Gorącej Balii mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Gorącej Balii tylko i wyłącznie w towarzystwie i na odpowiedzialność dorosłego opiekuna.

6. Osoby przebywające w Gorącej Balii deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

7. Zobowiązuje się użytkowników Gorącej Balii do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.

8. Nie należy dotykać elementów pieca w Gorącej Balii tych wystających ponad powierzchnie jak i tych zanurzonych w wodzie, mogą być one bardzo gorące i może dojść do poparzenia!!!

9. Przed wejściem do Gorącej Balii należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.

10. W Gorącej Balii nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

11. Z Gorącej Balii należy korzystać w kostiumie bawełnianym.

12. Przed wejściem do Gorącej Balii należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

13. W Gorącej Balii przebywamy tak długo, jak długo czujemy się tam przyjemnie i komfortowo.

14. Zgodnie z przyjętymi zwyczajami w Gorącej Balii nie należy przeszkadzać innym głośną rozmową itp.

15. Przed ubraniem się przez chwilę należy odpocząć, aby tętno powróciło nam do normy. Zaleca napicie się wody w celu przywrócenia równowagi płynów w organizmie.

16. Jedno wejście do Gorącej Balii powinno trwać nie dłużej niż 10 minut. Po każdym wyjściu z Gorącej Balii należy schłodzić ciało chłodną wodą. Przed kolejnym wejściem należy odpocząć 10-15 minut.

17. Przebywanie w rozgrzanej Gorącej Balii przez dłuższy czas powoduje wzrost temperatury ciała, co może być niebezpieczne dla zdrowia.

18. Do korzystania z Gorącej Bali nie należy przystępować na czczo lub po zbyt obfitym posiłku (gorących kąpieli w bali należy zażywać jedną lub dwie godziny po posiłku – zależnie od obfitości).  Z Gorącej Bali nie powinno się również korzystać bezpośrednio po wzmożonym wysiłku psychicznym czy fizycznym lub kiedy nie jest się w pełnej dyspozycji fizycznej lub psychicznej. Przed kąpielą ani w czasie jej trwania bezwzględnie nie powinno się pić napojów alkoholowych, pragnienie możemy gasić wodą, herbatami ziołowymi lub sokiem.

19. W Gorącej Balii i przy niej należy poruszać się bardzo ostrożnie, gdyż Balia i schodki mogą być śliskie.

20. Przed skorzystaniem z bali należy mieć pewność, czy jest to dla nas bezpieczne oraz czy istnieją choćby najmniejsze przesłanki, ażeby z niej nie skorzystać, dlatego zaleca się zasięgnięcie porady lekarskiej odnośnie ewentualnych ograniczeń w korzystaniu z Gorącej Balii spowodowanych stanem zdrowia.

21. Z Gorącej Balii korzystać nie mogą osoby:

– chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych;

– chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne; – Kobiety w okresie ciąży oraz w czasie menstruacji;

– osoby starszym, osłabionym oraz w stanie intoksykacji.

– osoby w ciąży oraz z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu, w ogóle nie powinny korzystać z obiektu.

– osoby bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,

– osoby, które mają inne przeciwskazania wynikające ze stanu ich zdrowia.

22. Na teren Gorącej Balii zabrania się:

− wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,

 − wykonywania zabiegów kosmetycznych,

− hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

 − wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

− wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

− wnoszenia przedmiotów szklanych, ceramicznych i ostrych przedmiotów,

− nie obyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

− palenia tytoniu i innych substancji, palenia e-papierosów, zażywania narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych,

− niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

23. Nie wolno wchodzić do Gorącej Balii po alkoholu, narkotykach lub zażyciu silnie działających leków.

24. Nigdy nie należy spać w Gorącej Balii. W Gorącej Balii należy przebywać w towarzystwie drugiej osoby, która może udzielić pomocy w przypadku zasłabnięcia.

25. Po zakończeniu seansu każdorazowo należy informować o Gospodarzy o zakończeniu seansu.

26. Korzystanie z Gorącej Balii jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.