Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin pobytu zwierząt

Regulamin pobytu zwierząt

1. Zezwala się na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, z wyjątkiem zwierząt agresywnych, chorych, jadowitych.

2. Zezwolenie na pobyt zwierząt (w tym także psów) w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu recepcji Ośrodka i otrzymaniu stosownej zgody podczas dokonywania rezerwacji pobytu lub najpóźniej w momencie przyjazdu i dokonywania formalności meldunkowych. Pobyt zwierząt w Ośrodku jest płatny, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

3. Właściciele zwierząt podczas pobytu w Ośrodku są zobowiązani do:

a) wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku, zgodnie z obowiązującym cennikiem,

b) posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia,

c) sprzątania nieczystości pozostawianych przez zwierzę,

d) zapewnienia swojemu zwierzęciu, we własnym zakresie, niezbędnych warunków umożliwiających niezakłócony pobyt, np. legowiska lub wyżywienia,

e) wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka,

f) utrzymywania zwierząt (psów) wyłącznie na smyczy i w kagańcu.

4. W przypadku nie stosowania się do zasad określonych w pkt. 3 powyżej, właściciele zwierząt będą zobowiązani do uiszczenia kary w wysokości 200 zł za każdy jednorazowo stwierdzony przypadek nie stosowania się do powyższych zobowiązań.

5. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

6. Stanowczo zabrania się:

a) wprowadzania zwierząt do sauny oraz balii  

b) pobytu zwierząt na terenie placu zabaw

c) korzystania przez zwierzęta z mebli znajdujących się w domkach/ apartamentach/pokojach w charakterze legowiska.

UWAGA!

Stwierdzenie przez personel Ośrodka podczas odbioru końcowego domku/apartamentu/pokoju uszkodzeń mebli, łóżek, drzwi itp., skutkować będzie nałożeniem na Gości dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł za każdy uszkodzony przedmiot.